Ni en Educació ni en Sanitat!

Ni en Educació ni en Sanitat!

dilluns, 21 de novembre de 2011

[Llengua] Les universitats valencianes reediten un llibre sobre gramàtica

Publicat en EL PUNT dilluns 14 de novembre del 2011“Gramàtica Zero” planteja respostes concretes per a dubtes generalitzats

El Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, en col·laboració amb les altres universitats valencianes, acaba de publicar la 2a edició de la Gramàtica zero: el millor ús amb la mínima gramàtica. L'obra, redactada per Francesc Esteve i Josepa Mellà, es concep com un suport pràctic per a resoldre, de manera ràpida i entenedora, els problemes i dubtes més habituals en l'ús lingüístic, sobretot en la sintaxi, que és un dels aspectes més complexos i alhora menys visibles i menys coneguts de la gramàtica.

L'obra està formada per 73 fitxes que, d'una manera ben organitzada i entenedora, donen resposta als dubtes sintàctics més comuns tant dels valencianoparlants com d'aquells que estudien la nostra llengua. Aquestes 73 fitxes, alhora, estan organitzades segons quatre blocs temàtics més un annex:

1) Fonamental: arreplega les errades de sintaxi més bàsiques i freqüents, com ara l'ús del lo neutre o la incorrecció del gerundi de posteritat.

2) Errades típiques de castellanoparlants: tal i com assenyala el títol, aquest bloc tracta les errades provocades per la interferència lingüística amb el castellà; aborda temes que preocupen molts professors de llengua, com ara fer entendre la diferència entre gens, res i cap o entre els pronoms ho i lo.

3) General: incideix en aspectes que no són tan habituals, però que també solen provocar confusió, com ara la distinció entre baix-davall-sota o si no i sinó.

4) Termes gramaticals: s'hi fa una explicació de la terminologia lingüística que, inevitablement, ha calgut utilitzar en les explicacions anteriors, com ara adverbi, pronom relatiu, atribut...

5) Recull d'expressions errònies de substitució automàtica: és un annex que inclou expressions incorrectes i que no necessiten cap altra justificació especial, ja que només demanen conéixer i usar les formes correctes.

Així doncs, una obra que presenta tres grans novetats respecte a la resta de gramàtiques publicades fins ara: es concep com una obra complementària, ja que pel fet de centrar-se en la sintaxi, deixa de banda altres aspectes gramaticals (com l'ortografia o el lèxic), que són qüestions que es poden resoldre satisfactòriament recorrent a verificadors ortogràfics i diccionaris; s'allunya dels tecnicismes lingüístics habituals, que dificulten la comprensió als usuaris no experts, i incorpora un to més planer en les explicacions amb nombrosos exemples com a reforç a l'exposició teòrica; i, per últim, entén l'aprenentatge de la llengua en contextos multilingües, per la qual cosa fa referències constants a d'altres llengües europees, com ara l'italià, el francés o l'anglés.

Tot plegat, una obra imprescindible i de fàcil consulta, ben pràctica no només per als aprenents de la llengua, sinó també per als usuaris quotidians, pel fet que ens ajuda, d'una forma ben esclaridora, a entendre quins són els problemes reals i ens proporciona solucions ràpides a punts concrets.

Àudios de Catalunya Ràdio

Canal de Vilaweb

3cat24.cat - Portada

amics de joan valls

Àngel Canet Català

Anotacions rizomàtiques

Articles de l'Avui

AULA ACOLLIDA IES LA SERRETA قسم الإستقبال 受欢迎的教室 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ КЛАСС, WITAMY ,

Kaos en la Red - Països Catalans

Nationalia - Últimes notícies

Vent d Cabylia

Vilaweb - Notícies