Ni en Educació ni en Sanitat!

Ni en Educació ni en Sanitat!

diumenge, 4 de maig de 2008

Intermedi 1: Informacions d'inici de curs

NIVELL INTERMEDI, 1 (2007-2008)

Grup de dilluns i dimecres de 17h-19h (DL-DC) / Professor: Salvador Jàfer


CONTROLS MENSUALS

 1. Dilluns, 29 d’octubre

 2. Dimecres, 28 de novembre

 3. 1r control de lectura i expressió oral. Dilluns, 17 de desembre

 4. Dimecres, 30 de gener

 5. Dilluns, 25 de febrer

 6. 2n control de lectura i expressió oral. Dimecres, 12 de març

 7. Dilluns, 28 d'abril

 8. Exàmens finals. A partir del 16 de maig: s’han de confirmar les dates.
Els controls orals i escrits es faran a l'aula corresponent i en l'horari de classe.

Controls de lectura

Es faran de forma oral o escrita en els dies dels controls obligatoris establerts.

 • 1r control de lectura: Joan i Arinyó, Manel, El cas Torreforta, Alzira, Bromera.

 • 2n control de lectura: Rodoreda, Mercè, Aloma, Barcelona, Edicions 62.

Avaluació del curs

L'avaluació dels alumnes oficials d’aquest nivell comprén:

 • - Sis o set controls escrits obligatoris fets a classe, segons el calendari establert.

 • - Altres exercicis orals o escrits proposats al llarg del curs.

 • - Un examen final, que constarà de les següents parts: 1. Prova de Gramàtica [ha estat suprimida a partir de l'entrada del nou pla a mitjan curs] ; 2. Comprensió Auditiva; 3. Comprensió Lectora; 4. Expressió Escrita i 5. Expressió Oral.

Per a aprovar l'examen final s'han de superar totes les parts amb el 60% del total corresponent.


BIBLIOGRAFIA

Llibres de text

 • Calatayud, R. i altres, Llindar, 2 : unitats 9-13. Llibre de text i Quadern d'exercicis, València, Tabarca.

 • Ferrer, Montserrat - López, Ximo: Reforç de llengua, 2 i 3, València, Castellnou. Editora Valenciana, 2007.

Bibliografia complementària

 • Enric Valor, La flexió verbal, València, Tres i Quatre.

 • Els verbs valencians. València: Generalitat Valenciana / Edicions Bromera (Materials, 1), 1995.

 • Joan Pellicer i Rosa Giner, Gramàtica d'ús del valencià / Gramática de uso del valenciano, València, Editorial MIL999.

 • Gramàtica valenciana, València: Generalitat Valenciana / Edicions Bromera (Materials, 2), 1995.

 • Giner, Rosa; Labrado, Víctor G.; Pellicer, Joan E.; Sant-Celoni, Encarna, Sellés, Francesc, Reciclatge: Llibre de llengua i Llibre d'exercicis. Nivells elemental i mitjà, València, Eliseu Climent («Papers bàsics», 22-23).

 • Alfred Ramos i Josep Tió, Ortografia. Treball sistemàtic (diversos quaderns), Picanya, Edicions del Bullent.

 • Diccionari valencià-castellà / castellà-valencià, València, Tabarca.

DIVENDRES LECTIUS, VACANCES I FESTIUS

Divendres lectius per a grups de dilluns i dimecres

23 de novembre / 1 de febrer / 7 de març / 18 d’abril

Vacances

 1. Nadal: del 22 de desembre al 6 de gener.

 2. Pasqua: del 20 al 31 de març.

Festius

9 i 12 d’octubre / 1 i 2 de novembre / 6 i 7 de desembre / 21 i 22 de gener / 17, 18 i 19 de març / 1 i 2 de maig.


València, octubre de 2007

Àudios de Catalunya Ràdio

Canal de Vilaweb

3cat24.cat - Portada

amics de joan valls

Àngel Canet Català

Anotacions rizomàtiques

Articles de l'Avui

AULA ACOLLIDA IES LA SERRETA قسم الإستقبال 受欢迎的教室 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ КЛАСС, WITAMY ,

Kaos en la Red - Països Catalans

Nationalia - Últimes notícies

Vent d Cabylia

Vilaweb - Notícies